( شماره پروانه بهداشتی ساخت: 47/12312
ماشین آلات: Netstal سوئیس / قالب ZMould آلمان )

مواد اولیه
پلی اتیلن تزریقی (HDPE) وارداتی و داخلی با گرید مخصوص محصولات غذایی
مستربچ وارداتی با گرید مخصوص محصولات غذایی