1.    نصب ، راه اندازی و تعمییر دستگاه های تزریق پلاستیک تولید پریفرم
2.    نصب ، راه اندازی و تعمییر دستگاه های تزریق پلاستیک تولید درب بطری (آب بند و گازبند)
3.    نصب ، راه اندازی و تعمییر دستگاه های بادکن اتوماتیک و دستی
4.    سرویس هاترانر و قالبهای تزریق پریفرم و درب بطری Hoskey , z-moulds , MHT
5.    طراحی و عیب یابی و تعمیر تاسیسات برقی و مکانیکی صنعتی
6.    نصب ، راه اندازی و تعمیر دستگاه های تولید نایلون